Wat willen wij gaan doen?

In ons concept hebben Flexwoning Personeelshuisvesting uit Elst, samen met SWAA Architecten uit Elst en Mecus Planontwikkeling uit Huissen, in opdracht van MH Elst B.V, een humane huisvesting ontwikkeld voor deze specifieke doelgroep.

Hierdoor bieden wij uitzendbureaus en bedrijven in de regio huisvestingsmogelijkheden voor short en midstay op basis van logies.